Lista aktualności Lista aktualności

EGZAMIN NA STAŻ

EGZAMIN KANDYDATÓW NA STAŻ NA TERENIE REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU

Informacja otrzymana z RDLP w Radomiu:

 

EGZAMIN DLA KANDYDATÓW NA STAŻ

      Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu informuje, że w dniu 02 października 2019 r. (środa) w biurze RDLP
w Radomiu przy ul. 25 Czerwca 68, w sali nr 82 (na II piętrze) odbędzie się egzamin dla kandydatów ubiegających się o staż
w jednostkach organizacyjnych RDLP w Radomiu, którzy złożyli wymagane dokumenty w terminie do 20.09.2019r.

 

Egzamin odbedzie się w formie pisemnej (test), odrębnie dla absolwentów szkół średnich leśnych i absolwentów szkół wyższych leśnych.

* Godz. 8:30 - absolwenci szkół wyższych leśnych

* Godz. 9:30 - absolwenci szkół  średnich leśnych

!! Prosi się kandydatów o zabranie ze sobą dowody osobiste.