Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Aby realizować podstawowy cel prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, jakim jest zachowanie lasów i ich korzystnego wpływu na środowisko naturalne oraz warunki życia i zdrowia człowieka, niezbędne jest wykonywanie w lesie szeregu czynności - zabiegów hodowlanych.

W zakres prac hodowlanych wchodzi wiele zadań realizowanych przez leśników: począwszy od zbioru i przechowywania nasion, poprzez produkcję sadzonek, zakładanie upraw, kończąc na ochronie i pielęgnacji drzewostanów.
 
Proces odnowienia poprzedzony jest szczegółową analizą. Na bazie wiedzy zaczerpniętej z klimatologii, gleboznawstwa, botaniki i fizjologii roślin, dobiera się skład gatunkowy lasu właściwy dla danego siedliska.
 
Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.
 
Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl
 
W Nadleśnictwie Chmielnik posiadamy:
  • gospodarcze drzewostany nasienne na powierzchni 95,09 ha
  • uprawy pochodne - 60,17 ha (buk 32,20 ha, dąb bezszypułkowy 27,97 ha
  • bloki upraw pochodnych dęba bezszypułkowego-  55,56 ha oraz 55,03 ha 
Szkółka leśna:
W Nadleśnictwie Chmielnik, w oddziałach: 24d; 111f,h,j,l; 112a,c,d,i,j  obrębu Stopnica, znajduje się 10 pododdziałów, które zinwentaryzowano z rodzajem powierzchni – „szkółka leśna": kwatery szkółki (powierzchnia otwarta) o łącznej powierzchni manipulacyjnej  15,35 ha ha i produkcyjnej 4,90 ha (w tym 0,09 ha stanowią tunele)