Wydawca treści Wydawca treści

MONITORING LASÓW HCVF

Wyniki monitoringu lasów o szczególnych wartościach przyrodniczych i kulturowych - HCVF w Nadleśnictwie Chmielnik (w ramach certyfikacji FSC® (SGS-FM/COC-011265))

Chmielnik, 31.01.2020 r.

 

 

Podsumowanie wyników monitoringu lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

na terenie Nadleśnictwa Chmielnik za rok 2019.

 

  1. Na terenie lasów HCVF  w roku 2019 wykonywane były prace wynikające z realizacji zadań obowiązującego Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Chmielnik na lata 2019-2020. Poprzez całoroczny monitoring lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) prowadzony przez służby terenowe, nie stwierdzono negatywnego wpływu zabiegów gospodarczych na walory przyrodnicze tych lasów i stan zasobów leśnych.
  2. HCVF 4.1 Lasy wodochronne- stwierdzono negatywne skutki zdarzeń nadzwyczajnych w postaci :

- szkód abiotycznych w drzewostanie na skutek obniżenia poziomu wód w Leśnictwie Drugnia w oddz. 110-f na pow. 0,45 ha oraz w oddz. 123-c na pow. 0,65 ha.,

- szkód biotycznych w drzewostanie na skutek żerowania kornika ostrozębnego w Leśnictwie Budy w oddz. 92-h – brak szkody powierzchniowej.

- wystąpienia 3 pożarów: dwa w Leśnictwie Budy- w oddz. 85-c o pow. 0,20 ha i w oddz. 85-d o pow. 0,80 ha. oraz jeden w Leśnictwie Papiernia w oddz. 12-d o pow 0,40 ha

  1. HCVF 2.1 Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali      krajowej, makroregionalnej lub globalnej- stwierdzono negatywne skutki zdarzeń nadzwyczajnych w postaci:

- szkód biotycznych w drzewostanie na skutek żerowania kornika ostrozębnego w Leśnictwie Budy w oddz. 92-h – brak szkody powierzchniowej oraz w Leśnictwie Stopnica w oddz. 108-a o pow. 0,07 ha.

 

Załączniki /materiały do pobrania/ :

  1. Mapa lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Chmielnik :
 

- aby móc włączać/wyłączać poszczególne warstwy należy pobrać mapę  i otwórz w Adobe Acrobat Reader DC)

2. Formularz zgłoszenia uwag (wniosków) konsultacje społeczne projektu LASY HCVF

3. Formularz zgłoszenia wniosków LASY HCVF KATEGORIA 6

 

Monitoring lasów HCVF za 2018 r.

Wyniki monitoringu lasów o szczególnych wartościach przyrodniczych i kulturowych

w roku 2018 - HCVF w Nadleśnictwie Chmielnik.

Stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

 

HCVF 1.1b - Obszary chronione w  parkach krajobrazowych      pow. 262,96 ha

Efekt monitoringu:

Stan przedmiotu ochrony w parkach krajobrazowych nie uległ zmianie.

 

HCVF 1.2 – Ostoje zagrożonych i ginących gatunków                 pow. 36,90 ha

Efekt monitoringu:

Stan przedmiotu ochrony nie uległ zmianie

 

HCVF 2.1 – Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej:

- dyrektywa ptasia (OSO)                                                                    pow. 197,63 ha

-dyrektywa siedliskowa (SOO)                                                             pow. 1295,03 ha

Efekty monitoringu:

Stan przedmiotu ochrony w/w siedlisk przyrodniczych  nie uległ zmianie

 

HCVF 3.1- Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej

Powierzchnia

Kod

Siedlisko

34,22

 

 

5,38

 

 

3,51

9190-2

 

 

91D0-2a

 

 

91T0

Kwaśne dąbrowy

 

 

Sosnowe bory bagienne typowe

 

 

Śródlądowy bór chrobotkowy

 

HCVF 3.2- Ekosystemy  rzadkie i zagrożone w skali Europy

Powierzchnia

Kod

Siedlisko

340,90

 

 

146,63

 

 

3,28

9170-a

 

 

91E0b

 

 

91F0

Grąd środkowoeuropejski

 

 

Łęgi olszowe, olszowo-jesionowe i jesionowe

 

 

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe

 

Efekty monitoringu:

Stan przedmiotu ochrony w/w siedlisk przyrodniczych nie uległ zmianie.

 

HCVF 4.1- Lasy wodochronne                                                 pow. 3910,90 ha

HCVF 4.2- Lasy glebochronne                                                   pow.  592,55 ha

Efekt monitoringu:

Stan przedmiotu ochrony w/w lasów ochronnych uległ zmianie.

 

HCVF 6- Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej i lokalnych społeczności- cmentarze leśne, grodziska stożkowe.

Efekt monitoringu:

Stan przedmiotu ochrony w/w siedlisk przyrodniczych nie uległ zmianie.

Na terenie lasów HCVF w roku 2018 wykonane były prace wynikające z realizacji zadań obowiązującego PUL dla Nadleśnictwa Chmielnik na lata 2019-2022. Poprzez całoroczny monitoring lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) prowadzony przez służby terenowe nie stwierdzono negatywnego wpływu na walory przyrodnicze lasów HCVF. Osoby kontrolujące i nadzorujące prace gospodarcze szczególną uwagę przykładały do zagadnień zachowania bioróżnorodności przyrodniczej oraz do utrzymania niezmienionego stanu lasu przy jednoczesnym zwiększaniu jego walorów przyrodniczych .

W Nadleśnictwie Chmielnik w roku 2018  wystąpiły 4  pożary: dwa pożary w leśnictwie Budy w pododdziałach 83a – o pow. - 0,30 ha i 94Aj- o pow.- 0,25 ha oraz dwa pożary na terenie leśnictwa Niziny w pododdziałach 54a- o pow. - 0,09 ha i  80f- o pow. - 0,03 ha.  Pożary nie wystąpiły na terenie lasów HCVF.

 

Monitoring lasów HCVF za 2017 r.

Wyniki monitoringu lasów o szczególnych wartościach przyrodniczych i kulturowych
w roku 2017 - HCVF w Nadleśnictwie Chmielnik.

Stan na dzień 31 grudnia 2017 roku

 

HCVF 1.1b)– Obszary chronione w parkach krajobrazowych-       pow. 262,96 ha

Efekt monitoringu:

Stan przedmiotu ochrony w parkach krajobrazowych nie uległ zmianie.

 

HCVF 1.2 – Ostoje zagrożonych i ginących gatunków -                              pow. 36,90 ha

Efekt monitoringu:

Stan przedmiotu ochrony nie uległ zmianie.

 

HCVF 2.1– Kompleksy leśne odgrywające znaczącą w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej:

- dyrektywa ptasia (OSO)                                                                             pow. 197,63 ha

- dyrektywa siedliskowa (SOO)                                                                    pow. 1295,03 ha

Efekty monitoringu:

Stan przedmiotu ochrony w/w siedlisk przyrodniczych nie uległ zmianie.

 

HCVF 3.1– Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej                                                                

Powierzchnia [ha]

Kod

Siedlisko

34,22

 

 

5,38

 

 

3,51

9190-2

 

 

91D0-2a

 

 

91T0

Kwaśne dąbrowy

 

 

Sosnowe bory bagienne typowe

 

 

Śródlądowy bór chrobotkowy

 

 

HCVF 3.2– Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy

Powierzchnia [ha]

Kod

Siedlisko

340,90

 

 

146,63

 

 

3,28

9170-a

 

 

91E0b

 

 

91F0

Grąd środkowoeuropejski

 

 

Łęgi olszowe, olszowo-jesionowe i jesionowe

 

 

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe

 

 

Efekty monitoringu:

Stan przedmiotu ochrony w/w siedlisk przyrodniczych nie uległ zmianie.

 

HCVF 4.1– Lasy wodochronne-                                                       pow.  3925,42 ha

HCVF 4.2– Lasy glebochronne-                                                      pow. 598,17 ha

Efekt monitoringu:

Stan przedmiotu ochrony w/w lasów ochronnych nie uległ zmianie.

 

HCVF 6– Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności– cmentarze leśne, grodzisko stożkowe.

Efekty monitoringu:

Stan przedmiotu ochrony w/w siedlisk przyrodniczych nie uległ zmianie.

 

Na terenie lasów HCVF w roku 2017 wykonywane były prace wynikające z realizacji zadań obowiązującego PUL dla Nadleśnictwa Chmielnik na lata 2013-2022. Poprzez całoroczny monitoring lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) prowadzony przez służby terenowe nie stwierdzono negatywnego wpływu na walory przyrodnicze lasów HCVF. Osoby kontrolujące i nadzorujące prace gospodarcze szczególną uwagę przykładały do zagadnień zachowania bioróżnorodności przyrodniczej oraz do utrzymania niezmienionego stanu lasu przy jednoczesnym zwiększania jego walorów przyrodniczych.

Na terenie lasów HCVF Nadleśnictwa Chmielnik w roku 2017 wystąpiły dwa zdarzenie nadzwyczajne o negatywnym oddziaływaniu na stan w/w lasów – pożary pokrywy glebowej: w leśnictwie Budy – pododdz. 83f – powierzchnia 0,05ha oraz w leśnictwie Włoszczowice – pododdz. 210a – 0,20ha.

 

 

 

 

Monitoring lasów HCVF za 2016 r.

Wyniki monitoringu lasów o szczególnych wartościach przyrodniczych i kulturowych
w roku 2016 - HCVF w Nadleśnictwie Chmielnik.

Stan na dzień 31 grudnia 2016 roku

 

HCVF 1.1b)– Obszary chronione w parkach krajobrazowych-       pow. 262,96 ha

Efekt monitoringu:

Stan przedmiotu ochrony w parkach krajobrazowych nie uległ zmianie.

 

HCVF 1.2 – Ostoje zagrożonych i ginących gatunków -                             pow. 36,90 ha

Efekt monitoringu:

Stan przedmiotu ochrony nie uległ zmianie.

 

HCVF 2.1– Kompleksy leśne odgrywające znaczącą w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej:

- dyrektywa ptasia (OSO)                                                                             pow. 197,63 ha

- dyrektywa siedliskowa (SOO)                                                                    pow. 1295,03 ha

Efekty monitoringu:

Stan przedmiotu ochrony w/w siedlisk przyrodniczych nie uległ zmianie.

 

HCVF 3.1– Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej                                                                

Powierzchnia [ha]

Kod

Siedlisko

90,29

 

 

10,87

 

 

5,55

9190-2

 

 

91D0-2a

 

 

91T0

Kwaśne dąbrowy

 

 

Sosnowe bory bagienne typowe

 

 

Śródlądowy bór chrobotkowy

 

 

HCVF 3.2– Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy

Powierzchnia [ha]

Kod

Siedlisko

462,08

 

 

181,62

 

 

3,41

9170-a

 

 

91E0b

 

 

91F0

Grąd środkowoeuropejski

 

 

Łęgi olszowe, olszowo-jesionowe i jesionowe

 

 

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe

 

 

Efekty monitoringu:

Stan przedmiotu ochrony w/w siedlisk przyrodniczych nie uległ zmianie.

 

HCVF 4.1– Lasy wodochronne-                                                       pow.  3925,42 ha

HCVF 4.2– Lasy glebochronne-                                                      pow. 598,17 ha

Efekt monitoringu:

Stan przedmiotu ochrony w/w lasów ochronnych nie uległ zmianie.

 

HCVF 6– Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności– cmentarze leśne, grodzisko stożkowe.

Efekty monitoringu:

Stan przedmiotu ochrony w/w siedlisk przyrodniczych nie uległ zmianie.

 

Na terenie lasów HCVF w roku 2016 wykonywane były prace wynikające z realizacji zadań obowiązującego PUL dla Nadleśnictwa Chmielnik na lata 2013-2022. Poprzez całoroczny monitoring lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) prowadzony przez służby terenowe nie stwierdzono negatywnego wpływu na walory przyrodnicze lasów HCVF. Osoby kontrolujące i nadzorujące prace gospodarcze szczególną uwagę przykładały do zagadnień zachowania bioróżnorodności przyrodniczej oraz do utrzymania niezmienionego stanu lasu przy jednoczesnym zwiększania jego walorów przyrodniczych.

Na terenie lasów HCVF Nadleśnictwa Chmielnik w roku 2016 wystąpiło jedno zdarzenie nadzwyczajne o negatywnym oddziaływaniu na stan w/w lasów – pożar pokrywy glebowej w leśnictwie Budy – pododdz. 83f – powierzchnia 0,03ha.

 

 

Monitoring lasów HCVF za 2015 r.

Wyniki monitoringu lasów o szczególnych wartościach przyrodniczych i kulturowych
w roku 2015 - HCVF w Nadleśnictwie Chmielnik.

Stan na dzień 31 grudnia 2015 roku

 

HCVF 1.1b)– Obszary chronione w parkach krajobrazowych-       pow. 262,96 ha

Efekt monitoringu:

Stan przedmiotu ochrony w parkach krajobrazowych nie uległ zmianie.

 

HCVF 1.2 – Ostoje zagrożonych i ginących gatunków -                              pow. 36,90 ha

Efekt monitoringu:

Stan przedmiotu ochrony nie uległ zmianie.

 

HCVF 2.1– Kompleksy leśne odgrywające znaczącą w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej:

- dyrektywa ptasia (OSO)                                                                             pow. 197,63 ha

- dyrektywa siedliskowa (SOO)                                                                    pow. 1295,03 ha

Efekty monitoringu:

Stan przedmiotu ochrony w/w siedlisk przyrodniczych nie uległ zmianie.

 

HCVF 3.1– Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej                                                                

Powierzchnia [ha]

Kod

Siedlisko

90,29

 

 

10,87

 

 

5,55

9190-2

 

 

91D0-2a

 

 

91T0

Kwaśne dąbrowy

 

 

Sosnowe bory bagienne typowe

 

 

Śródlądowy bór chrobotkowy

 

 

HCVF 3.2– Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy

Powierzchnia [ha]

Kod

Siedlisko

462,08

 

 

181,62

 

 

3,41

9170-a

 

 

91E0b

 

 

91F0

Grąd środkowoeuropejski

 

 

Łęgi olszowe, olszowo-jesionowe i jesionowe

 

 

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe

 

 

Efekty monitoringu:

Stan przedmiotu ochrony w/w siedlisk przyrodniczych nie uległ zmianie.

 

HCVF 4.1– Lasy wodochronne-                                                       pow.  3925,42 ha

HCVF 4.2– Lasy glebochronne-                                                      pow. 598,17 ha

Efekt monitoringu:

Stan przedmiotu ochrony w/w lasów ochronnych nie uległ zmianie.

 

HCVF 6– Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności– cmentarze leśne, grodzisko stożkowe.

Efekty monitoringu:

Stan przedmiotu ochrony w/w siedlisk przyrodniczych nie uległ zmianie.

 

Na terenie lasów HCVF w roku 2015 wykonywane były prace wynikające z realizacji zadań obowiązującego PUL dla Nadleśnictwa Chmielnik na lata 2013-2022. Poprzez całoroczny monitoring lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) prowadzony przez służby terenowe nie stwierdzono negatywnego wpływu na walory przyrodnicze lasów HCVF. Osoby kontrolujące i nadzorujące prace gospodarcze szczególną uwagę przykładały do zagadnień zachowania bioróżnorodności przyrodniczej oraz do utrzymania niezmienionego stanu lasu przy jednoczesnym zwiększania jego walorów przyrodniczych.

Na terenie lasów HCVF Nadleśnictwa Chmielnik w roku 2015 wystąpiły dwa zdarzenia nadzwyczajne o negatywnym oddziaływaniu na stan w/w lasów – pożar pokrywy glebowej w leśnictwach: Włoszczowice – oddz. 205g – powierzchnia 0,01ha oraz Budy – oddz. 83f – powierzchnia 0,15ha.

 

Monitoring lasów HCVF za 2014 r.

Wyniki monitoringu lasów o szczególnych wartościach przyrodniczych i kulturowych
w roku 2014 - HCVF w Nadleśnictwie Chmielnik.

Stan na dzień 31 grudnia 2014 roku

 

HCVF 1.1b)– Obszary chronione w parkach krajobrazowych-       pow. 262,96 ha

Efekt monitoringu:

Stan przedmiotu ochrony w parkach krajobrazowych nie uległ zmianie.

 

HCVF 2.1– Kompleksy leśne odgrywające znaczącą w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej:

- dyrektywa ptasia (OSO)                                                                             pow. 197,63 ha

- dyrektywa siedliskowa (SOO)                                                                    pow. 1295,03 ha

Efekty monitoringu:

Stan przedmiotu ochrony w/w siedlisk przyrodniczych nie uległ zmianie.

 

HCVF 3.1– Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej                                                                

Powierzchnia [ha]

Kod

Siedlisko

90,29

 

 

10,87

 

 

5,55

9190-2

 

 

91D0-2a

 

 

91T0

Kwaśne dąbrowy

 

 

Sosnowe bory bagienne typowe

 

 

Śródlądowy bór chrobotkowy

 

 

HCVF 3.2– Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy

Powierzchnia [ha]

Kod

Siedlisko

462,08

 

 

181,62

 

 

3,41

9170-a

 

 

91E0b

 

 

91F0

Grąd środkowoeuropejski

 

 

Łęgi olszowe, olszowo-jesionowe i jesionowe

 

 

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe

 

 

Efekty monitoringu:

Stan przedmiotu ochrony w/w siedlisk przyrodniczych nie uległ zmianie.

 

HCVF 4.1– Lasy wodochronne-                                                       pow.  3925,42 ha

HCVF 4.2– Lasy glebochronne-                                                      pow. 598,17 ha

Efekt monitoringu:

Stan przedmiotu ochrony w/w lasów ochronnych nie uległ zmianie.

 

HCVF 6– Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności– cmentarze leśne, grodzisko stożkowe.

Efekty monitoringu:

Stan przedmiotu ochrony w/w siedlisk przyrodniczych nie uległ zmianie.

 

Całoroczny monitoring lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) przeprowadzony przez służby terenowe wykazał, że zabiegi gospodarcze wykonywane na terenie Nadleśnictwa Chmielnik nie wpłynęły
w sposób negatywny na walory przyrodnicze lasów HCVF. Osoby kontrolujące i nadzorujące prace gospodarcze szczególną uwagę przykładały do zagadnień zachowania bioróżnorodności przyrodniczej oraz do utrzymania niezmienionego stanu lasu przy jednoczesnym zwiększania jego walorów przyrodniczych.

 

 

 

 

Wyniki monitoringu lasów o szczególnych wartościach przyrodniczych
i kulturowych w roku 2013 - HCVF w Nadleśnictwie Chmielnik

Stan na dzień 31 grudnia 2013 roku

 

HCVF 1.1b) – Obszary chronione w parkach krajobrazowych -                pow. 262,96 ha

 

Efekt monitoringu:

Stan przedmiotu ochrony w parkach krajobrazowych nie uległ zmianie.

 

HCVF 2.1 – Kompleksy leśne odgrywające znaczącą w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej:

- dyrektywa ptasia (OSO)                                                                                                 pow. 197,63 ha

- dyrektywa siedliskowa (SOO)                                                                                       pow. 1295,03 ha

Efekty monitoringu:

Stan przedmiotu ochrony w/w siedlisk przyrodniczych nie uległ zmianie.

 

HCVF 3.1 – Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej                                                                                           

Powierzchnia [ha]

Kod

Siedlisko

90,29

 

 

10,87

 

 

5,55

9190-2

 

 

91D0-2a

 

 

91T0

Kwaśne dąbrowy

 

 

Sosnowe bory bagienne typowe

 

 

Śródlądowy bór chrobotkowy

 

 

HCVF 3.2 – Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy

Powierzchnia [ha]

Kod

Siedlisko

462,08

 

 

181,62

 

 

3,41

9170-a

 

 

91E0b

 

 

91F0

Grąd środkowoeuropejski

 

 

Łęgi olszowe, olszowo-jesionowe i jesionowe

 

 

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe

 

Efekty monitoringu:

Stan przedmiotu ochrony w/w siedlisk przyrodniczych nie uległ zmianie.

HCVF 4.1 – Lasy wodochronne -                                                                     pow.  3925,42 ha

 

HCVF 4.2 – Lasy glebochronne -                                                                     pow. 598,17 ha

Efekt monitoringu:

Stan przedmiotu ochrony w/w lasów ochronnych nie uległ zmianie.

 

HCVF 6 – Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności – cmentarze leśne, grodzisko stożkowe.

Efekty monitoringu:

Stan przedmiotu ochrony w/w siedlisk przyrodniczych nie uległ zmianie.

 

Wyniki monitoringu lasów o szczególnych wartościach przyrodniczych
i kulturowych w roku 2012 - HCVF w Nadleśnictwie Chmielnik

Stan na dzień 31 grudnia 2012 roku

 

HCVF 1.1b) – Obszary chronione w parkach krajobrazowych -                pow. 252,18 ha

 

Efekt monitoringu:

Stan przedmiotu ochrony w parkach krajobrazowych nie uległ zmianie.

 

HCVF 1.2 – Ostoje zagrożonych i ginących gatunków -                              pow. 95,23 ha

 

Strefy ochrony ostoi miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt gatunków chronionych dla bociana czarnego zostały zlikwidowane w roku 2012 – w leśnictwie Stopnica (2 strefy – Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach  - WPN.I.6442.3.2012.PM oraz WPN.I.6442.5.2012.PM z dnia 30 maja 2012 roku) oraz w leśnictwie Jasień (Decyzja RDOŚ w Kielcach  - WPN.I.6442.1.2012.PM z dnia 3 stycznia 2012 roku).

 

HCVF 2.1 – Kompleksy leśne odgrywające znaczącą w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej:

- dyrektywa ptasia (OSO)                                                                                                 pow. 197,63 ha

- dyrektywa siedliskowa (SOO)                                                                                       pow. 1295,03 ha

Efekty monitoringu:

Stan przedmiotu ochrony w/w siedlisk przyrodniczych nie uległ zmianie.

 

HCVF 3.1 – Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej -                                                                                                                          pow. 240,67 ha

Powierzchnia [ha]

Kod

Siedlisko

240,67

9190-2

 

 

91D0-2a

 

 

91T0

Kwaśne dąbrowy

 

 

Sosnowe bory bagienne typowe

 

 

Śródlądowy bór chrobotkowy

 

 

HCVF 3.2 – Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy -   pow. 594,06 ha

Powierzchnia [ha]

Kod

Siedlisko

594,06

9170-a

 

 

91E0b

 

 

91F0

Grąd środkowoeuropejski

 

 

Łęgi olszowe, olszowo-jesionowe i jesionowe

 

 

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe

 

Efekty monitoringu:

Stan przedmiotu ochrony w/w siedlisk przyrodniczych nie uległ zmianie.

HCVF 4.1 – Lasy wodochronne -                                                                     pow.  3120,77 ha

HCVF 4.2 – Lasy glebochronne -                                                                     pow. 605,75 ha

Efekt monitoringu:

Stan przedmiotu ochrony w/w lasów ochronnych nie uległ zmianie.

 

HCVF 6 – Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności – cmentarze leśne, grodzisko stożkowe.

Efekty monitoringu:

Stan przedmiotu ochrony w/w siedlisk przyrodniczych nie uległ zmianie.

Mapa z zaznaczonymi lasami o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) znajduje się w załączniku.


KRYTERIA HCVF

Kryteria identyfikacji „Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych- HCVF” na terenie nadleśnictw RDLP w Radomiu

 

                Spośród wszystkich kategorii HCVF wyszczególnionych i opisanych w „Kryteriach wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce" na terenie RDLP w Radomiu mogą występować następujące:

HCVF 1.  – Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych.

                HCVF 1.1. – Obszary chronione – fragmenty lasu specjalnie przeznaczonych do ochrony            walorów przyrodniczych bez kompromisu z potrzebami gospodarki leśnej (głównie rezerwaty przyrody).

                HCVF 1.2. – Ostoje zagrożonych i ginących gatunków- fragmenty lasu z populacjami     gatunków zagrożonych wyginięciem (Czerwona lista lub gatunki o znaczeniu europejskim).

HCVF 2. – Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej – lasy odgrywają znaczącą rolę w krajobrazie, objęte ochroną ostoi ptaków właściwych dla krajobrazu leśnego, desygnowane jako ostoje roślin ze względu na florę leśną.

HCVF 3.  – Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy (szczególnie obszary objęte inwentaryzacją siedlisk przyrodniczych wykonaną przez LP w 2007 r.)

                HCVF 3.1. – Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące- lasy i inne ekosystemy rzadkie, objęte dyrektywą siedliskową (buczyny storczykowe, pomorskie kwaśne lasy brzozowo- dębowe, lasy zboczowe, bory, brzeziny i świerczyny bagienne).

                HCVF 3.2.  – Ekosystemy rzadkie i zagrożone w Sali Europy- lasy zagrożone w skali Europy lecz stosunkowo pospolite w Polsce (grądy, buczyny, jedliny, łęgi, dolnoreglowe bory jodłowo- świerkowe).

HCVF 4.  – Lasy spełniające funkcje w sytuacjach krytycznych (głównie lasy glebochronne i wodochronne spełniające kryteria lasów ochronnych).

                HCVF 4.1.  –  Lasy wodochronne – źródliska rzek i potoków, lasy na obszarach wód       podziemnych, lasy wzdłuż cieków wodnych, lasy zalewowe, lasy na terenach górskich i     wyżynnych zapobiegające szybkiemu spływowi powierzchniowemu wód deszczowych, lasy na                siedliskach wilgotnych i bagiennych.

                HCVF 4.2.  –  Lasy glebochronne- lasy na wydmach śródlądowych, na stromych zboczach           jarów, wąwozów i wzgórz, lasy na zboczach o dużym spadku (ponad 35 stopni).

HCVF 5. – Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności -  lasy ważne ze względów kulturowych, przyrodniczych lub religijnych dla lokalnych społeczności.