Wydawca treści Wydawca treści

OBIEKTY EDUKACYJNE

Program Edukacji Leśnej Społeczeństwa w Nadleśnictwie Chmielnik został utworzony na podstawie zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2003 roku. Program ten określa zakres i zadania edukacji leśnej społeczeństwa realizowanie na poziomie nadleśnictwa w oparciu o założenia Polityki Leśnej Państwa przyjętej w 1997 roku i uzupełnionej wyżej wymienionym zarządzeniem. Stała i powszechna edukacja leśna ma na celu przede wszystkim upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym oraz o wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej. Ma również za zadanie podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z wszystkich funkcji lasu, budowania zaufania społeczeństwa dla działalności zawodowej leśników. Realizując wymienione cele należy uwzględniać produkcyjne i poza produkcyjne znaczenie lasu, budowę i funkcjonowanie ekosystemów leśnych, ochronę przyrody oraz rolę leśników w gospodarowaniu zasobami przyrody.

 Obiekty edukacyjne Nadleśnictwa Chmielnik.

1)    „ARBORETUM"  imieniem Władysława Kapuścińskiego – w leśnictwie Drugnia, obiekt tworzony  kilka lat , uroczyście otwarty12 września 2008 roku.Arboretum, gdzie na powierzchni 0,80 ha rozmieszczonych jest 70 gatunków iglastych (rodzimych i introdukowanych). W centralnym punkcie Arboretum umiejscowiona jest leśna wiata edukacyjna.

2Leśna wiata edukacyjna „Zielona Szkoła" w Zwierzyńcu

„Zielona Szkoła" to obiekt wyposażony w tablice dydaktyczne, stałe miejsce ogniskowe, dodatkowym atutem jest zadaszenie.

3)   Ścieżka przyrodniczo – leśna „Szlakami uzdrowiska"              –w leśnictwie Stopnica

 Obiekt wyposażony jest w tablice informacyjne z mapami oraz drewnianą wiatę ze stołem i ławami, a także nie zadaszony stół i 3 punkty z ławami.

Ścieżka edukacyjna o długości 2,58 km położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie uzdrowiska  w miejscowości Solec-Zdrój. Została utworzona w latach 2004-2005, a głównym powodem jej powstania było bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu obiekty wraz z prowadzeniem wszelkiego rodzaju zajęć edukacyjnych – zwłaszcza w zakresie edukacji leśnej. Wyrazem tego zapotrzebowania było porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy Nadleśnictwem Chmielnik a Urzędem Gminy Solec-Zdrój       .

Na rok 2014 zaplanowano modernizację istniejącej ścieżki edukacyjnej „ SZLAKAMI UZDROWISKA" posłuży do aktywnego promowania tego typu edukacji przyrodniczej wśród lokalnej społeczności oraz osób z terenu całego kraju i z zagranicy. Przedsięwzięcie będzie możliwe do realizacji dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, ze środków Wójta Gminy Solec-Zdrój i Nadleśnictwa Chmielnik.

"Projekt dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Kielcach"

4)  Szkółka leśna- w Jastrzębcu

Na tym obiekcie utworzono ścieżkę edukacyjną z zestawem tablic tematycznych pt. „Od nasionka do drzewostanu".