Obiekty edukacyjne

Program Edukacji Leśnej Społeczeństwa w Nadleśnictwie Chmielnik został utworzony na podstawie zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2003 roku. Program ten określa zakres i zadania edukacji leśnej społeczeństwa realizowanie na poziomie nadleśnictwa w oparciu o założenia Polityki Leśnej Państwa przyjętej w 1997 roku i uzupełnionej wyżej wymienionym zarządzeniem. Stała i powszechna edukacja leśna ma na celu przede wszystkim upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym oraz o wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej. Ma również za zadanie podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z wszystkich funkcji lasu, budowania zaufania społeczeństwa dla działalności zawodowej leśników. Realizując wymienione cele należy uwzględniać produkcyjne i poza produkcyjne znaczenie lasu, budowę i funkcjonowanie ekosystemów leśnych, ochronę przyrody oraz rolę leśników w gospodarowaniu zasobami przyrody.

Oferta edukacyjna

Program Edukacji Leśnej Społeczeństwa w Nadleśnictwie Chmielnik został utworzony na podstawie zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2003 roku. Program ten określa zakres i zadania edukacji leśnej społeczeństwa realizowanie na poziomie nadleśnictwa w oparciu o założenia Polityki Leśnej Państwa przyjętej w 1997 roku i uzupełnionej wyżej wymienionym zarządzeniem.