Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Program Edukacji Leśnej Społeczeństwa w Nadleśnictwie Chmielnik został utworzony na podstawie zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2003 roku. Program ten określa zakres i zadania edukacji leśnej społeczeństwa realizowanie na poziomie nadleśnictwa w oparciu o założenia Polityki Leśnej Państwa przyjętej w 1997 roku i uzupełnionej wyżej wymienionym zarządzeniem.

Stała i powszechna edukacja leśna ma na celu przede wszystkim upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym oraz o wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej. Ma również za zadanie podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z wszystkich funkcji lasu, budowania zaufania społeczeństwa dla działalności zawodowej leśników. Realizując wymienione cele należy uwzględniać produkcyjne i poza produkcyjne znaczenie lasu, budowę i funkcjonowanie ekosystemów leśnych, ochronę przyrody oraz rolę leśników w gospodarowaniu zasobami przyrody.
 
Oferta edukacyjna Nadleśnictwa jest następująca:
 
1. Lekcje terenowe i wycieczki do lasu (i innych obiektów leśnych) :
przedszkola
szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie
2. Prelekcje, pogadanki, spotkania leśników w szkołach oraz w Sali konferencyjnej Nadleśnictwa 
3. Spotkania edukacyjne z leśnikiem poza szkołą (np. Centrum Kultury, Urzędy Gmin, Starostwa, Koła Łowieckie
4. Konkursy ekologiczne, plastyczne, 
5. Wspólne akcje: Młodzież zapobiega Pożarom, Dzień Ziemi, Święto Drzewa, Dokarmianie ptaków i zwierząt zimą, 
6. Wspólna organizacja Warsztatów Edukacyjnych z Zespołem Świętokrzyskich Parków Krajobrazowych.
7. Uroczystości rocznicowe na terenach gmin.
8. Opieka nad dębami katyńskimi
9. Rocznica Dęba Jana Pawła II
10. ŚWIĘTO POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI na chmielnickim rynku
11. Rajdy piesze i rowerowe np. Ośrodków Pomocy Społecznej, dzieci i młodzieży