Wydawca treści Wydawca treści

SPRZEDAŻ DREWNA w Nadleśnictwie Chmielnik

Sprzedaż drewna

               Sprzedaż drewna w 2020r. odbywa się  zgodnie z Zarządzeniem Nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2019r. w sprawie  zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2020-2021 (znak: ZM.800.10.2019)
Treść Zarządzeń dostępna jest na stronie www.zilp.lasy.gov.pl/drewno.

       Nadleśnictwo Chmielnik prowadzi sprzedaż detaliczną drewna wielkowymiarowego, średniowymiarowego, małowymiarowego oraz  użytków ubocznych, ujętych w planie sprzedaży dla odbiorców detalicznych.

Sprzedaż klientom detalicznym prowadzona jest, w siedzibach leśnictw, wyłącznie za gotówkę. Sprzedaż prowadzą bezpośrednio leśniczowie lub upoważnieni podleśniczowie. Telefony do leśniczych znajdują się na stronie internetowej nadleśnictwa: w zakładce KONTAKT .

Sprzedaż poszczególnych sortymentów realizowana jest do wyczerpania zaplanowanej puli masowej określonej przez nadleśniczego na dany rok gospodarczy.

              Wywóz drewna zakupionego z puli detalicznej, odbywa się z lasu i magazynów otwartych, we wtorki i piątki, w godzinach oraz drogami wskazanymi przez wydającego drewno.

Aktualnie obowiązujący Cennik detalicznej sprzedaży drewna znajdą Państwo poniżej.

Życzymy udanych zakupów

 

Załączniki:

1. Zarządzenie Nr 2 - "zasady sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Chmielnik " - wraz z załącznikami

2. Decyzja Nr 2 - "zasady sprzedaży detalicznej drewna wraz z Cennikiem "

3. Wzór umowy sprzedaży M2E e-drewno 2020 Nadleśnictwo Chmielnik


SPRZEDAŻ SADZONEK

Sprzedaż sadzonek odbywa się na szkólce leśnej w Jastrzębcu

Z dniem 30 maja 2019 roku Nadlesnictwo Chmielnik wygasiło produkcję szkółkarską .