Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Nadleśnictwo Chmielnik nadzorowane przez RDLP w Radomiu, sprawuje zarząd nad lasami i gruntami Skarbu Państwa o powierzchni 11144,41 ha

Lasy Nadleśnictwa Chmielnik występują na siedliskach (podział powierzchni leśnej na grupy siedlisk):
 
Ze względu na żyzność:
borowe - 14,48%,
bory mieszane - 28,26%
lasy mieszane - 44,31%
lasowe - 12,95% 
 
W ujęciu fizjograficznym:
siedliska nizinne - 91,12%
wyżynne - 8,88%
 
Ze względu na uwilgotnienie:
świeże - 74,26%
wilgotne - 22,87%
bagienne - 1,73%
zalewowe (OlJ, LŁ) - 1,14% 
 
Powierzchniowy udział powierzchniowy drzewostanów wg gatunków panujących przedstawia się następująco:
sosna - 75,97%
dąb - 8,83%
brzoza - 4,89%
olsza - 4,40%
jodła - 2,99%
buk - 0,78%
modrzew - 0,58%
grab - 0,52%
dąb czerwony - 0,24% 
jesion - 0,21%
jawor - 0,19%
osika - 0,11%
sosna banksa - 0,10% 
świerk - 0,08%
akacja - 0,08%
daglezja - 0,02%
klon - 0,01%
 
Struktura wiekowa jest następująca:
kl. I - 2,13%
kl. II - 8,73%
kl. III - 33,04%
kl. IV - 37,26%
kl. V - 11,61%
kl. VI  - 1,17%
kl. VII - 0,01%
kl. VIII - 0%
KO - 5,65%
KDO - 0,09%
przestoje - 0,24%