Wydawca treści Wydawca treści

OcHRONA GATUNKOWA

Wykaz zinwentaryzowanych gatunków chronionych fauny i flory.

 

Bielistka siwa Leucobryum glaucum częściowa

Mszaki

Rokietnik Pospolity Pleurozium schreberii częściowa

Torfowiec Sphagnum spp.częściowa

Chrobotki Cladonium spp.

Porosty

Płucnica Islandzka Cetraria islandica częściowa

Soplówka

jodłowa

Hericium

Coralloides częściowa

Grzyby

Buławnik

mieczolistny

Cephalanthera

longifolia

Rośliny naczyniowe

Goryczka

krzyżowa

Gentiana

cruciata

Języcznik zwyczajny

Phyllitis

scolopendrium

Kruszczyk

siny

Epipactis

purpurata

Lilia

złotogłów

Lilium

martagon

Miłek

wiosenny

Adonis

vernalis

Obuwik

pospolity

Cypripedium

calceolus

Zatoczek

łamliwy

Anisus

vorticulus

Mięczaki

Poczwarówka zwężona

Vertigo angustior

Poczwarówka jajowata

Vertigo moulinsiana

Czerwończyk nieparek

Lycaena dispar

Owady

Pachnica dębowa

Osmoderma eremita

Jelonek  rogacz

Lucanus cervus częściowa

Czerwończyk fioletek

Lycaena

 helle

Modraszek telejus

Meculinea teleius

Modraszek nausitous

Phengaris nausithous

Trzepla zielona

Ophiogomphus cecilia

Tęczniki

Calosoma spp.

Biegacze

Carabus spp.

Biegacz

skórzasty

Carabus

Coriaceus częściowa

Paź żeglarz

Iphiclides podalirius częściowa

Zalotka większa

Leucorrhinia pectoralis

Kumak nizinny

Bombina

bombina

Płazy

Traszka

grzebieniasta

Triturus

cristatus

Traszka

zwyczajna

Triturus

Vulgaris częściowa

Rzekotka

drzewna

Hyla arborea

Ropucha szara

Bufo bufo częściowa

Ropucha zielona

Bufo viridis

Ropucha

paskówka

Bufo calamita

Żaba wodna

Rana esculenta częściowa

Żaba śmieszka

Rana ridibunda częściowa

Żaba

jeziorkowa

Rana Lassonae częściowa

Żaba trawna

Rana

temporaria częściowa

Żaba

moczarowa

Rana arvalis

Jaszczurka zwinka

Lacerta agilis częściowa

Gady

Jaszczurka

żyworodna

Lacerta vivipara częściowa

Padalec

zwyczajny

Anguis fragilis częściowa

Zaskroniec

zwyczajny

Natrix natrix częściowa

Żmija

zygzakowata

Vipera berus częściowa

bażant

Ptaki, Ssaki

błotniak łąkowy

błotniak stawowy

bocian biały, czarny

bogatka

cierniówka

cyranka

czajka

czapla siwa

czarnogłówka

czubatka

czyż

derkacz

dudek

dymówka

dzięcioł czarny

dzięcioł duży

dzięcioł średni

dzięcioł zielony

dzięciołek

dzwoniec

gajówka

gawron

gąsiorek

gil

grubodziób

grzywacz

jastrząb

jemiołuszka

jer

kapturka

kawka

kobuz

kokoszka

kopciuszek

kormoran

kos

kowalik

krętogłów

krogulec

kruk

krzyżówka

kukułka

kulczyk

kuropatwa

kwiczoł

lelek

lerka

łabędź niemy

łozówka

łyska

makolągwa

mazurek

modraszka

muchołówka szara

mysikrólik

myszołów

myszołów włochaty

paszkot

oknówka

pełzacz leśny

pełzacz ogrodowy

perkozek

piecuszek

piegża

pierwiosnek

pleszka

pliszka siwa

pliszka żółta

płomykówka

pokląskwa

pokrzywnica

potrzos

potrzeszcz

przepiórka

pustułka

puszczyk

raniuszek

rudzik

rybitwa rzeczna

samotnik

sierpówka

sikora uboga

skowronek

słonka

słowik szary

sosnówka

sójka

sroka

srokosz

strzyżyk

strumieniówka

szczygieł

szpak

śmieszka

śpiewak

świergotek drzewny

świerszczak

świstunka leśna

trzciniak

trzcinniczek

trznadel

trznadel ortolan

turkawka

uszatka

wilga

wrona siwa

wróbel

zaganiacz

zięba

zimorodek

żuraw

Bóbr

europejski

Castor fiber częściowa

Wydra

Lutra lutra częściowa

Smużka

Sicista

 betulina

Orzesznica

Muscardinus

avellanarius

Popielica

Glis glis częściowa

Wiewiórka

Sciurus

vulgaris częściowa

Łasica

Mustela nivalis częściowa

Jeż zachodni

Erinaceus europaeus częściowa

Kret

Tapla europaea częściowa

Ryjówka

aksamitna

Sorex araneus częściowa

Ryjówka

malutka

Sorex

minutus częściowa

Nocek

duży

Myotis myotis

Borowiec wielki

Nyctalus noctula

Gacek

brunatny

Plecotus auritus

Mysz

zaroślowa

Apodemus silvaticus częściowa